11.9 79.0 1020
°C % hpa
0 0 0
kmh mm kmh
Dnes
11.7 79.0 1020 0.4 0 2.5
12.6 84.0 1021
°C % hpa kmh mm kmh
07:16 18:24 12:50 11:07 12:53

10/14
°C
81
%
0.3
mm
5.0/12.0
kmh

více >>>

So
8/12
°C
52
%
0.0
mm
14.0/18.0
kmh

více >>>

Ne
2/10
°C
48
%
0.0
mm
17.0/21.0
kmh

více >>>

Po
1/7
°C
61
%
0.0
mm
11.0/14.0
kmh

více >>>

út
2/9
°C
71
%
0.3
mm
9.0/14.0
kmh

více >>>

St
7/10
°C
79
%
3.3
mm
24.0/26.0
kmh

více >>>

čt
7/12
°C
70
%
0.1
mm
11.0/11.0
kmh

více >>>
Pá, 2015-10-09
Cloudy
10/14 °C
12 °C
9 °C
81 %
1020 hpa
0.3 mm
5.0 kmh
12.0 kmh
96 %

less
So, 2015-10-10
Partly Cloudy
8/12 °C
10 °C
1 °C
52 %
1020 hpa
0.0 mm
14.0 kmh
18.0 kmh
43 %

less
Ne, 2015-10-11
Partly Cloudy
2/10 °C
4 °C
-4 °C
48 %
1019 hpa
0.0 mm
17.0 kmh
21.0 kmh
51 %

less
Po, 2015-10-12
Mostly Cloudy
1/7 °C
2 °C
-2 °C
61 %
1021 hpa
0.0 mm
11.0 kmh
14.0 kmh
87 %

less
út, 2015-10-13
Partly Cloudy
2/9 °C
4 °C
1 °C
71 %
1021 hpa
0.3 mm
9.0 kmh
14.0 kmh
69 %

less
St, 2015-10-14
Cloudy with Drizzle
7/10 °C
7 °C
6 °C
79 %
1019 hpa
3.3 mm
24.0 kmh
26.0 kmh
100 %

less
čt, 2015-10-15
Partly Cloudy
7/12 °C
9 °C
4 °C
70 %
1022 hpa
0.1 mm
11.0 kmh
11.0 kmh
55 %

less

Design

Výběr vzhledu...

Jednotky

Jazyk